Είμαστε εθνικοί
και "παγανιστές" και "ειδωλολάτρες"
και ό,τι άλλο θέλετε.
Είμαστε εθνικοί
και όσο υπάρχει Φύση θα υπάρχουμε.