Στα πλαίσια των Σεμιναρίων Ηθικής Φιλοσοφίας στο Φιλοσοφικό Αθήναιο Εκατηβόλος (Αριστοτέλους 36, Αθήνα), ο συγγραφέας Βλάσης Ρασσιάς αναλύει το Σάββατο 26 Μαϊου, ώρα 20.30, τις "απολλώνιες" αρετές της ΑΡΜΟΝΙΑΣ και της ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΑΣ (τιμή συμμετοχής για λογαριασμό του Φ. Α. Εκατηβόλος, 5 ευρώ).