Ιατροί του κόσμου
Την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου το ΝΥΣΕΕ έδωσε αρκετά κιλά χαρτιά υγείας και σκόνη πλυσίματος στους ιατρούς του κόσμου. Έλαβε δε το περιοδικό "οδοιπόροι" το οποίο θα διανείμει από τον Εκατηβόλο.

Ευχαριστούμε όλους του φίλους που συνέβαλαν (χρηματικώς αλλά και με είδη) σε αυτή την προσπάθεια του ΝΥΣΕΕ.