Οι Κάβειρος στα φετινά Προμήθεια
Οι Κάβειρος ανακοινώσανε ότι φέτος θα συμμετέχουνε στα Προμήθεια, στον Όλυμπο. Αναμένετε λεπτομέρειες συντόμως.