Αντιπροσωπεία της Ν.Υ.Σ.Ε.Ε. συμμετείχε στην εκδήλωση φορέων για την προστασία του Ιερού της Αγροτέρας Αρτέμιδος, όπου διαβάστηκε και η ανακοίνωσή μας την ίδια ώρα που πραγματοποιούνταν η Δράση μας στην Θήβα (φωτογραφίες)

Μετά από άδεια της 'Θ Αρχαιολογικής Εφορείας, πραγματοποιήθηκε ο εθελοντικός καθαρισμός απορριμμάτων στον χώρο του Ιερού αφού προηγήθηκε η ξενάγησή μας από Αρχαιολόγο της Εφορείας. Τέλος ακολούθησε περιήγηση στην πόλη της Θήβας, οπού είναι πλούσια σε Αρχαιολογικά ευρήματα σε κάθε γωνιά της πόλης και σε Ιερούς Τόπους.