Η Ν.Υ.Σ.Ε.Ε. εγκαινίασε την δημόσια υπόστασή της με την επίσκεψη της στον Ιερό Τόπο της Ελευσίνας.